You are using Internet Explorer 11 or earlier, this browser is no longer supported by this website. We suggest to use a modern browser.

Adatvédelmi nyilatkozat

thyssenkrupp nagy súlyt fektet a pályázók, a munkatársak és a velünk bármely más kapcsolatban álló harmadik személyek személyes adatainak védelmére. thyssenkrupp az online karrierportálokról származó olyan személyes adatokat, amelyeket lehetséges jelentkezők nyilvános profiljai tartalmaznak, vagy amelyek weboldalaink meglátogatásakor felvételre kerülnek, az érvényben lévő adatvédelmi és adatbiztonsági törvényeknek megfelelően dolgozza fel. Amennyiben a személyes adatokat a konszern külföldi társaságainak adjuk tovább, akkor ezen kívül azon ország adatvédelmi előírásai is érvényben vannak, amelyben az Ön adatai „feldolgozásra“ kerülnek. Ha az Ön adatait egy olyan országba visszük át, amelyben az ott érvényes előírások az Ön adatainak csak kisebb mértékű védelmet írnak elő, szerződéses, műszaki és szervezési intézkedéseink gondoskodnak arról, hogy az Ön személyes adatai továbbra is a megfelelő törvényes védelemben részesüljenek. Így Ön biztos lehet abban, hogy mi mindig mindent megteszünk az ön magánéletének védelméért és az Ön adatvédelmi jogainak érvényesítéséért. Ez az adatvédelmi nyilatkozat felvilágosítást nyújt Önnek, hogyan kezeli thyssenkrupp azokat az információkat, amelyek a thyssenkrupp RT álláshirdetési oldalainak meglátogatásakor felvételre kerülnek.

1. Az adatrögzítés célja

thyssenkrupp az Ön személyes adatait általában arra használja, hogy válaszoljon az Ön kérdéseire, megfelelő lépéseket tegyen az Ön megbízásának teljesítésére, vagy lehetővé tegye Önnek, hogy hozzáférjen bizonyos speciális információkhoz vagy ajánlatokhoz. thyssenkrupp azonban szeretné Önnek az álláskeresést is megkönnyíteni.  Ezért az ezt követő oldalakon közvetlenül, on-line is megpályázhatja a konszern mindenkori társaságainál az állásokat. Biztosítjuk Önt arról, hogy az Ön adatait bizalmasan kezeljük. Az itt megadott adatok kizárólag a jelentkezők kiválasztásához dolgozzuk fel és kizárólag csak ehhez használjuk.

2. Milyen adatok kerülnek felvételre?

Ezen a weboldalon a thyssenkrupp jelentkezési eljárásához szükséges információkat vesszük fel.

Ha Ön a konszern egyik társaságánál megpályáz egy állást, akkor bizonyos személyes adatokat (például név, cím, e-mail-cím) kérnek Öntől. Ezen kívül adott esetben az állással kapcsolatos kérdéseket is feltehetnek Önnek. Ha nálunk egy állásra jelentkezik, ezen kívül okvetlenül szükség van arra, hogy mellékelje a szakmai életpályája leírását.

Biztonsági meggondolásokból nyugtázásként küldünk Önnek egy e-mailt, miután a weboldalunkon található eljárásnak megfelelően on-line jelentkezett nálunk egy állásra.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Ön adatai nem név nélkül tároljuk, hanem azokhoz a konszern azon társaságainak releváns osztályai, ahol Ön jelentkezett, hozzáférhetnek. Ha Ön beleegyezését adta, hogy a jelentkezését felvehetjük a jelentkezőink adattárába, akkor az Ön adatait ezen felül a konszern más társaságainak, más állásokhoz is továbbadhatjuk.

2.1. IP-címek

Naplófájljainkban a jogszabályok által meghatározott kereteken belül valamennyi IP-címet egy szorosan korlátozott, műszaki és biztonsági célokból szükséges időtartam befejezéséig tároljuk. A weboldalunk forgalmának, vagyis a látogatók számának felvételére anonim statisztikákat állítunk össze, de egyedi  felhasználói profilokat nem készítünk és ezeket nem kötjük össze a személyekhez hozzárendelhető információkhoz. Ezután ezeket az információkat töröljük.

2.2 Jelentkezési információk

Mielőtt Ön elküldene bármilyen információt a thyssenkruppnak, mi beleegyezését kérjük bizonyos adatok feldolgozásához és egy áttekintést küldünk Önnek arról, hogy melyik adatok kerülnek feldolgozásra, milyen célokra kerülnek ezek az adatok feldolgozásra és ki dolgozza fel ezeket az adatokat. Szeretnénk kiegészítésként felhívni a figyelmét a következőkre:

A jelentkezésével Ön nyilatkozatot tesz arról, hogy az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott információk megfelelnek a valóságnak. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy minden egyes hamis állítás vagy kihagyás elegendő alapot nyújthat egy elutasításhoz vagy egy későbbi elbocsátáshoz. Egy on-line jelentkezési eljáráson való részvétel egyébként formális szempontból aláírás nélkül is érvényes.

A thyssenkrupp konszern vállalatai a jelentkezők közül azok faji hozzátartozásától, etnikai származásától, nemétől, vallásától vagy világnézetétől, fogyatékos voltától, korától vagy nemi identitásától függetlenül a legjobb jelentkezőket választják ki. Öntől olyan információkra nincs szükségünk, amelyeket a törvény, például az Általános Esélyegyenlőségi Törvény szerint nem lehet kiértékelni. Kérjük ne továbbítson nekünk egy korábbi vagy a mostani munkaadójával kapcsolatos belső információkat és üzleti titkokat sem. Kérjük ezen kívül a következőkkel kapcsolatban se adjon meg szükségtelenül adatokat:

  • betegségek

  • terhesség

  • etnikai származás, politikai nézetek, filozófiai vagy vallási meggyőződés, szakszervezeti tagság, testi vagy mentális egészség vagy nemi élet  

  • rágalmazó vagy becsületsértő információk

  • olyan információk, amelyek nincsenek kapcsolatban a tevékenységi profillal

 Előfordulhat, hogy egyéb országokban (például Nagybritanniában), Önről érzékeny személyes adatokat (például az egészségi állapotával vagy az etnikai származásával kapcsolatos adatokat) is felvesznek, hogy eleget tegyenek a megkülönböztetés-ellenes jogszabályoknak. Az ilyen információkat anonimizálva szokták összegyűjteni és nem kapcsolják össze az Ön személyes adataival (kivéve, ha ezt egy megfelelő törvény előírja). Ez biztosítja, hogy a felvett adatokat már ne lehessen Önhöz hozzárendelni. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célokra és kizárólag az adott országokban érvényes törvényeknek megfelelően használják fel.

2.3 Állásajánlati szolgáltatás e-mailen

Ha e-mailen regisztrálja magát az állásajánlati szolgáltatásunknál, akkor az e-mail címét az így előjegyzett állásajánlatok megküldésére használjuk. Ahhoz, hogy biztosítsuk az Ön előírásszerű bejelentkezését ehhez a szolgáltatáshoz, valamint hogy meggátoljuk a harmadik felek nevében tett jogosulatlan bejelentkezéseket, egy kettős opt-in-eljárás kereteiben az első bejelentkezése után küldünk Önnek egy nyugtázó e-mailt, amelyben arra kérjük, hogy saját részéről igazolja vissza a regisztrációját. A személyes adatainak a feldolgozására jogalapul az Ön által adott, az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontjának megfelelő hozzájárulás szolgál.

Az állásajánlati szolgáltatásra való előjegyzés önkéntes és azt bármikor vissza lehet vonni. Ehhez minden egyes állásajánlati e-mailben található egy link, amellyel leállíthatja a szolgáltatást, illetve visszavonhatja a hozzájárulását.

2.4 A thyssenkrupp „Jakob“ chatbot -ja

"Jakob" a chatbotként megjelenő digitális thyssenkrupp asszisztens, egy opcionális kommunikációs csatorna. Ezt egy az IT-szolgáltatókkal való együttműködés keretein belül bocsátjuk rendelkezésre, amelyeket az idevonatkozó adatvédelmi előírásoknak megfelelően megbíztunk a szolgáltatás végrehajtásával. A személyes adatait harmadik feleknek nem adjuk tovább.

Jakob támogatást nyújt ha a thyssenkruppnál bejárható karrierekkel kapcsolatban vannak kérdései, Jakob különösen a megfelelő állások keresésére van specializálódva. A kérdéseit egy rövid hozzájárulási nyilatkozat elküldése után egy megfelelő chatablakban teheti fel. Erre "Jakob" megfelelő válaszokkal reagál.

A chatbot-kérdések keretein belül Ön által megadott személyi adatok (kapcsolatfelvételi adatok: név és cím, postai cím, telefonszám, e-mail cím) valamint az Ön IP-címe a kérdéseinek a megválaszolásához kerülnek feldolgozásra. Az Ön által küldött üzeneteket (kérdések) valamint a felhasználásra kerülő kommunikációs csatornával kapcsolatos információk az Ön kérdéseinek feldolgozásához az Ön hozzájárulása alapján (lásd az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontját) kerülnek feldolgozásra.

Az adatai biztonságának megőrzése érdekében arra kérjük, hogy általában ne küldjön nekünk bizalmas vagy személyes adatokat.

Az adatait valamint az üzenetei időpontjait belső célokra, például a szolgáltatási eljárásaink irányítására és javítására használjuk (lásd az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés f) pontját). Az üzeneteiben megadott személyes adatok ekkor nem kerülnek kiértékelésre.

Az Ön üzenetei 40 napig tárolva maradnak, majd visszavonhatatlanul törlésre kerülnek.

3. Ki dolgozza fel az adatokat? Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

A thyssenkrupp által felvett adatokat  kizárólag a thyssenkrupp és a konszernnek a vele szerződéses viszonyban álló szolgáltató vállalatai dolgozzák fel. Személyes adatok továbbadására lényegében csak az adott célnak megfelelően, a megbízás feldolgozásának keretein belül és az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kerül sor és csak olyan cégek vagy személyek számára, amelyek például a szerverjeinket üzemeltetik, vagy számunkra bizonyos szolgáltatásokat hajtanak végre.

Az adatokat csak olyan, velünk kapcsolatban álló thyssenkrupp társaságoknak (és szolgáltatóiknak) adjuk tovább, akik egy konkrét jelentkezési eljárással foglalkoznak, például abból a célból, hogy Önnek egy Ön által kért írásos információt megküldjenek. Magától értetődően valamennyi szolgáltató kötelezte magát az adatok titkosságának megőrzésére és az adatok bizalmas kezelésére. Más harmadik felek az adatokhoz nem férhetnek hozzá. Az Ön személyes adatait csak akkor adjuk tovább a konszern más társaságainak, ha ehhez előzőleg megkapjuk az Ön külön kifejezett beleegyezését, mint például abban az esetben, ha Ön beleegyezik abba, hogy a jelentkezését felvegyük a jelentkezők általános adattárába.

A thyssenkrupp konszernnek a jelentkező menedzsment rendszert kezelő szolgáltatói az Európai Unión belüli székhelyű vállalatok és mint ilyenek kötelesek a személyes adatokat az adatvédelmi követelmények szigorú betartásával kezelni. Az adatfeldolgozás rendelkezésére állásának, folytonosságának és az adatok minőségének a biztosítására egy felhőalapú megoldás kerül alkalmazásra, amelynek a karbantartását kivételes esetekben az EU-n kívülről is végezhetik.  Ez azt jelenti, hogy az Ön jelentkezésének keretei között az  Ön személyes adatai az EU-n / az EGT-n kívül is feldolgozásra kerülhetnek.

Ha arra van szükség, hogy az Ön adatait az EU-n / az Európai Gazdasági Térségen kívül dolgozzák fel, thyssenkrupp méltányos szerződéses, műszaki és szervezési intézkedéseket hoz. Ez biztosítja, hogy az Ön adatait csak biztonságosan kezeljék és hogy garantálni lehessen egy megfelelő védelmi szintet, amely megfelel az EU-ban és az Európai Gazdasági Térségben érvényes adatvédelmi követelményeknek.

Felhívjuk a figyelmét a weboldalon található ezzel kapcsolatos tájékoztatóra.

4. Adatbiztonság

Adatainkat olyan adatbiztonsági intézkedésekkel védjük, amelyek megfelelnek a jelenlegi adatvédelmi jogszabályoknak és a jelenlegi műszaki színvonalnak (vagyis tűzfalak, vírusirtó programok, behatolás érzékelő szoftver). Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy az Ön számára fontos dokumentumokról készítsen biztonsági másolatokat.

 Kérjük vegye figyelembe, hogy bizonyos munkaviszonyok esetén az Internet privát célokra történő használata a munkaidőben vagy a munkahelyen nincs megengedve. Néhány munkaadó tudatosan felügyel a nem megengedett  munkahelyi internet-tevékenységekre. Ha egy többszörös hálózati környezetben csatlakozik az Internethez, legyen tudatában annak, hogy mindig fennáll egy akaratlan hozzáférés lehetősége. Kérjük vegye tekintetbe, hogy oldalainkon a „JavaScript“ technológiát használjuk.

5. Üzemzavarok

Thyssenkrupp nem garantálja, hogy az álláshirdetési oldalai mindig rendelkezésre állnak.

6. Cookies és hasonló technológiák (ezeket ezt követően általában “sütik”-nek nevezzük)

A cookies (sütik) szövegfájlok, amelyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra és lehetővé teszik az oldalak Ön által történő használatának kielemezését. A sütik alkalmazása a felhasználói élmény és a webanalízis javítására szolgál. Egyes oldalakon előfordulhat, hogy a sütikben személyes adatok is tárolásra kerülnek, ha Ön ebbe előzőleg kifejezetten beleegyezett, például, hogy a hozzáférési adatokat ne kelljen mindig újra és újra megadni. Ha Ön nem egyezik bele a sütik használatába, ez korlátozhatja a weboldalunk egyes funkcióinak működését.

Ez a weboldal nem használ permanens sütiket.

6.1. Google Analytics

Ez a weboldal a Google Analytics-et, a Google Inc. („Google”) webelemző szolgálatát használja. A sütik által a weboldalunk Ön által történő használatáról létrehozott információkat rendszerint A Google egyik szerverére visszük át és ott tároljuk. Ez a szerver rendszerint az Egyesült Államokban található. Ez anonimizálva történik. Az Ön IP-címe a Google-nek való átvitel előtt a webszerveren anonimizálásra kerül. Az az eljárás, hogy teljes IP-címet átvigyünk a Google egy az Egyesült Államokban található szerverére, csak kivételes esetekben kerül alkalmazásra. Ezen weboldal üzemeltetőjének megbízásából Google ezeket az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használta Ön ezt a  weboldalat, hogy jelentéseket készítsen a weboldallal kapcsolatos tevékenységekről és hogy a weboldal használatával és az Internet használatával kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson. A Google Analytics keretein belül az Ön böngészője által átvitt anonimizált IP-cím a Google egyéb adataival nem kerül összevetésre. Ön a cookie-k mentését a Browser-szoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja; azonban felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben bizonyos körülmények között Ön nem fogja ennek a weboldalnak az összes funkcióját teljes terjedelmében használni tudni.

 Ezen kívül Ön azt is megakadályozhatja, hogy a sütik alkalmazásával létrehozott és a weboldal Ön általi használatára vonatkozó adatok (beleértve az Ön IP-címét is) a Google-nak átadásra, majd a Google által feldolgozásra kerüljenek, ehhez az alábbi linken rendelkezésre álló browser-plugint kell letöltenie és a számítógépére telepítenie: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

A használati feltételekkel és az adatvédelemmel kapcsolatos részletesebb információ a http://www.google.com/analytics/terms/de.html, illetve a https://www.google.de/intl/de/policies/ címen található. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Google Analytics ezen a weboldalon az „anonymizeIp“ kóddal került kiegészítésre, hogy az IP-címek anonimizált felvételét (úgy nev. IP-maszkolás) biztosítani lehessen.

6.2 A MediaMath újracélzási (retargeting) technológiájának alkalmazása

Ez a weboldal a MediaMath, INC., New York (USA) (az alábbiakban („MediaMath“) nyomonkövetési (tracking) technologiáit használja egy célzott és viselkedés alapú hirdetés-szolgáltatáshoz.

Ez a funkció arra szolgál, hogy a weboldal látogatóinak a MediaMath hirdetési hálózat keretein belül viselkedés alapú hirdetéseket küldjön. A weboldal látogatójának böngészője a számítógépén úgy nevezett "sütiket" (szövegfájlokat) tárol, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal újra felismerje a látogatót, ha az egy olyan weboldalat látogat meg, amely a MediaMath hirdetési hálózatához tartozik. Ekkor a rendszer a látogatónak olyan kampányok tartalmát és olyan álláshirdetéseket jeleníthet meg, amelyek olyan tartalmakra vonatkoznak, amelyeket a látogató előzőleg további weboldalokon felhívott. Ez csak olyan weboldalak esetén kerül végrehajtásra, amelyek a MediaMath újracélzási (retargeting) technológiáját használják.  A legtöbb digitális marketingplatformhoz hasonlóan MediaMath is használ sütiket, mobil hirdetési azonosítókat, adatgyűjtő jeleket vagy követő képpontokat, hogy Önt azonosíthassa és információkat hív le az Ön végberendezésétől a böngésző típusáról (például Chrome vagy Internet Explorer), operációs rendszeréről (például Mac OS vagy Windows), a böngésző nyelvéről (például német vagy angol), az IP-címről, az Internet szolgáltatójáról (például Comcast vagy Verizon), hogy egy pszeudonimizált felhasználói profilt állítson Önről össze. Ennek a felhasználói profilnak az alapján ezután az Ön képernyőjén megjelennek a releváns hirdetések, valamint a MediaMath platformján optimalizálásra kerülnek az Önnek megküldött hirdetésekkel kapcsolatos jelentések. A pszeudonimizált felhasználói profil a Media Mathnál az utolsó használat után még egy 30 naptól 13 hónapig terjedő időtartamra tárolva marad.

További azzal kapcsolatos információk, hogy hogyan használja Media Math az adatokat, a következő címen találhat: http://www.mediamath.com/de/datenschutzrichtlinien/#sthash.ygS2X3ou.dpuf

Ön ennek a sütinek a használatát valamint az adatai feldolgozását bármikor letilthatja, ehhez deaktiválhatja a Java-Script végrehajtását a böngészőjében, telepíthet egy erre szolgáló eszközt, például a "NoScript"-et vagy a Digitális Gazdaság Szövetségi Egyesület (BVDW) www.meine-cookies.org weboldalán deaktiválhatja a "MediaMath" sütit.

További felvilágosítások és a következő címen találhatók: http://www.mediamath.com/privacy-policy/  (angolul) http://www.mediamath.com/de/datenschutzrichtlinien/  (németül)

7. Az adatvédelmi nyilatkozat megváltoztatása

Ha úgy döntünk, hogy megváltoztatjuk ennek az adatvédelmi nyilatkozatnak a tartalmát, akkor a változtatásokat az alábbi táblázatban fogjuk megmagyarázni.

DátumMegváltoztatva
 2018 május 24.A 3. szakaszban a következő mondatot megváltoztattuk: "A thyssenkrupp konszernnek a jelentkező menedzsment rendszert kezelő szolgáltatói az Európai Unión belüli székhelyű vállalatok és mint ilyenek kötelesek a személyes adatokat az adatvédelmi követelmények szigorú betartásával kezelni. Az adatfeldolgozás rendelkezésére állásának, folytonosságának és az adatok minőségének a biztosítására egy felhőalapú megoldás kerül alkalmazásra, amelynek a karbantartását kivételes esetekben az EU-n kívülről is végezhetik.  Ez azt jelenti, hogy az Ön jelentkezésének keretei között az  Ön személyes adatai az EU-n / az EGT-n kívül is feldolgozásra kerülhetnek.”
2019 augusztus 23.A 2.3, 2.4 és 6.2 szakasz kiegészítése

8. Az Ön életrajzához való hozzáférési jog, az Ön életrajzának feldolgozása és törlése és az adatvédelemmel kapcsolatos egyéb kérdések

Ön az életrajzát bármikor megtekintheti, megváltoztathatja vagy törölheti. Ön arra is megkérhet minket, hogy ebben segítsünk Önnek.

Magától értetődően kérésre mindig írásban tájékoztatjuk, hogy vannak-e nálunk és ha vannak, milyen személyes adatok vannak nálunk Önről tárolva vagy más módon feldolgozva.

Ezen kívül Ön a jövõre nézve bármikor visszavonhatja a mindenkori oldalon a személyes adatainak tárolására és bármilyen egyéb feldolgozására vonatkozó beleegyezését, ehhez egy rövid üzenetet kell küldenie a következõ címre: datenschutzbeauftragter@thyssenkrupp.com.

Kérjük vegye figyelembe, hogy az adatoknak egy folyamatban lévő jelentkezési eljárás időtartamán belüli, valamint a jelentkezési eljárás lezárása utáni meghatározott időtartamon belüli törlésére vagy megváltoztatására a felvett adatok mentésére irányuló törvényes kötelezettségünk következtében nincs mód.

 Ha Önnek az adatvédelemmel kapcsolatban vannak kérdései vagy javaslatai, akkor forduljon a konszern adatvédelmi megbízottjához (a címe thyssenkrupp AG, 45143 Essen), vagy küldjön egy e-mailt a következő címre: datenschutzbeauftragter@thyssenkrupp.com

 

Utolsó változat: 2019 augusztus 23.