Beleegyezés

Tájékoztatást kaptam arról, hogy a thyssenkrupp konszern az egész világon kifejti tevékenységét és globális rendszereket üzemeltet, amelyeket a thyssenkrupp vállalatainál dolgozó, az üres állások betöltéséért felelős személyek a thyssenkrupp jelentkezők adattárával együtt használnak. A thyssenkrupp jelentkező adattárában a konszern különböző társaságaiban az üres állások betöltéséért felelős személyek is kereshetnek jelentkezőket a hozzáillő profilokhoz. Ha Ön beleegyezik abba, hogy a jelentkezését ne csak az Ön által megadott állás betöltésével kapcsolatban, hanem további releváns állások betöltésével kapcsolatban is feldolgozzák, akkor a jelentkezését nemcsak az adott állással, hanem további állásokkal kapcsolatban is figyelembe vesszük. Ehhez magától értetődően az Ön kifejezetten beleegyezésére van szükség. A thyssenkrupp konszern ezen kívül globális rendszereket (például a Lumesse Talentlink) is üzemben tart, hogy a konszern vállalatainak bizonyos szolgáltatásokat bocsásson a rendelkezésére, amelyekre a napi tevékenység végrehajtásához van szükség, például egy álláshirdetési weboldal és jelentkező-management-rendszerek. 

Tájékoztatást kaptam arról, hogy az adataimat thyssenkrupp konszern különböző vállalatai, amelyek a megfelelő üres állások betöltéséért felelősek, az érvényben lévő törvényeknek megfelelően szintén feldolgozhatják.

A fent leírásra került továbbadási eljárás során az adatokat csak olyan, velünk kapcsolatban álló thyssenkrupp társaságoknak (és szolgáltatóiknak) adjuk tovább, akik egy konkrét jelentkezési eljárással foglalkoznak, például abból a célból, hogy Önnek egy Ön által kért írásos információt megküldjenek. A thyssenkrupp konszern szolgáltatói, akik ezt a jelentkező-management-rendszert üzemeltetik, Németországban és más EU-országokban találhatók és szerződéses kötelezettségeik és az adatvédelemmel kapcsolatos utasítások következtében kötelesek a személyes adatokat az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezelni.

Ha a személyes adataim (lásd az alábbi listát) a fent megadott rendszerekben kerülnek feldolgozásra, akkor azokat azon országon kívül is feldolgozhatják, ahol az adott üres állásért felelős vállalat székhelye található, és/vagy harmadik felek (a fent megadott célból megbízott szolgáltatók) is feldolgozhatják, ha ez a fent és lent megadott cél megvalósítására történik.

A releváns személyes adatok listája:

 • 10 Név és cím
 • 11 Születési dátum és/vagy hely
 • 12 Cím és/vagy telefonszám
 • 13 A személyt azonosító összes további kulcsszám (személyi szám, vevő száma stb.)
 • 19 A személyt azonosító egyéb adatok
 • 21 Családi viszonyokkal kapcsolatos adatok
 • 22 Személyes körülményekkel kapcsolatos adatok
 • 23 Egészségi állapottal kapcsolatos adatok
 • 24 Privát vagyoni helyzettel kapcsolatos adatok
 • 29 A magánélettel kapcsolatos egyéb adatok
 • 31 Kiképzéssel, tanulmányokkal kapcsolatos adatok
 • 32 Szakmai előmenetellel kapcsolatos adatok
 • 39 Egyéb profiladatok
 • 41 Munkahellyel kapcsolatos adatok
 • 42 Munkaidővel kapcsolatos adatok
 • 43 Munkateljesítménnyel kapcsolatos adatok
 • 49 Munkavállalással kapcsolatos egyéb adatok
 • 51 Fizetéssel kapcsolatos adatok
 • 52 Adókkal kapcsolatos adatok
 • 53 Biztosításokkal kapcsolatos adatok
 • 59 Egyéb elszámolási adatok
 • 61 Nyugdíjjogosultságokkal és vállalati nyugdíjakkal kapcsolatos adatok
 • 62 Vállalaton belüli különleges illetményekkel kapcsolatos adatok
 • 63 Szociális intézmények igénybevételével kapcsolatos adatok
 • 64 Szakmai képzési adatok
 • 69 Egyéb, fennálló vagy szünetelő munkavállalásokkal, szakmai képzéssel és hasonló bizalmas viszonyokkal kapcsolatos adatok
 • 71 Üzleti körülményekkel kapcsolatos adatok
 • 72 Üzleti kapcsolatokkal (tranzakciókkal) kapcsolatos adatok
 • 79 Egyéb, üzleti szerződésekkel és szerződésekhez hasonló körülményekkel kapcsolatos adatok
 • 90 Üzemi adatok

Megértettem, hogy a thyssenkrupp konszern nem németországi székhelyû vállalatai, amelyek a jelentkezők adattárát használják, az adataimat az EU-n / az Európai Gazdasági Térségen kívül is feldolgozhatják. Amennyiben a személyes adataimat a konszern külföldi társaságai vagy a konszern külföldi társaságainak adják tovább, akkor ezen kívül azon ország adatvédelmi előírásai is érvényben vannak, amelyben az adataim feldolgozásra kerülnek. Ha thyssenkrupp az adataimat egy olyan országba viszi át, amelyben az ott érvényes előírások az adataimnak csak kisebb mértékû védelmet írnak elő, szerződéses, mûszaki és szervezési intézkedések gondoskodnak arról, hogy a személyes adataim továbbra is a megfelelő törvényes védelemben részesüljenek.

Az adataim olyan hosszú ideig maradnak tárolva, amennyi időre a thyssenkruppnak az általam is egyeztetett célok elérésére szüksége van, vagy amennyire thyssenkrupp törvényes tárolási előírások alapján kötelezve van. Az adataim a jelentkezési eljárásom lezárása után az adott országban érvényes törvényeknek megfelelő határidő elteltéig tárolva maradnak, majd utána törlésre kerülnek.

Azon jogaim, amelyek az adatokkal kapcsolatos értesítések, korrigálásra, zárolásra vagy kitörlésre vonatkoznak, amelyek a Szövetségi Adatvédelmi Törvényben, az Adatvédelmi Alaptörvényben és/vagy más idevágó adatvédelmi törvényekben vannak meghatározva, betartásra kerülnek.

Én a jövőre nézve bármikor visszavonhatom a személyes adataim tárolására és bármilyen egyéb feldolgozására vonatkozó beleegyezésemet, ehhez egy rövid üzenetet kell küldenem a következő címre: datenschutzbeauftragter@thyssenkrupp.com. Azonban felhívták a figyelmemet arra, hogy thyssenkruppnak különleges törvényes kötelezettségei vannak, amelyek a thyssenkrupp cégnek nem engedélyezik, hogy bizonyos információkat közvetlenül kitöröljön. 

A „Beleegyezem abba, hogy az ezen állásra való jelentkezésem céljából a személyes adataim a beleegyezési nyilatkozat értelmében feldolgozásra kerüljenek“ pont kipipálásával beleegyezésemet adom a fent megnevezett feldolgozáshoz és kijelentem, hogy a személyes adataim megnevezett rendszerekben való feldolgozása, a felelő vállalat székhelyén kívüli országokba való átvitele és ottani feldolgozása, valamint a személyi adataim harmadik felek (a megnevezett cél érdekében tevékenységet kifejtő szolgáltatók) által történő feldolgozása ellen nincs kifogásom, ha az a megnevezett cél érdekében történik.

A „Beleegyezem abba, hogy a személyi adataim a beleegyezési nyilatkozat és a Jelentkezők Adattárára vonatkozó Nyilatkozat értelmében a jelentkező adattár számára feldolgozásra kerüljenek“ pont kipipálásával beleegyezésemet adom a fent megnevezett feldolgozáshoz és kijelentem, hogy a személyes adataim megnevezett rendszerekben való feldolgozása, a felelő vállalat székhelyén kívüli országokba való átvitele és ottani feldolgozása, valamint a személyi adataim harmadik felek (a megnevezett cél érdekében tevékenységet kifejtő szolgáltatók) által történő feldolgozása ellen nincs kifogásom, ha az a megnevezett cél érdekében történik.

Tudatában vagyok annak, hogy semmiféleképpen sem vagyok köteles adataim ezen célra való felhasználásába beleegyezni. Ha nem adom beleegyezésemet, ennek számomra nem lesz semmiféle hátrányos következménye.

Az adatvédelemmel kapcsolatos további felvilágosítások az adatvédelmi nyilatkozatunkban találhatók.